Search
  • Maurice

Onderzoeken Universiteit Utrecht naar Windpark Houten

In 2015 werd het eerste onderzoek van de Universiteit Utrecht gepresenteerd, de conclusies logen er niet om: bijna niets deugde aan Windpark Houten. Overlastklachten van omwonenden werden ongegrond verklaard, terwijl deze gegrond verklaard hadden moeten worden. De opgelegde geluidsnormen (ook wel maatwerkvoorschriften genaamd) werden honderden keren per maand overschreden (in mei 2015 zelfs meer dan 800 keer alleen al in die maand) en dat alles is door de afdeling toezicht van de gemeente Houten in de 2 voorliggende jaren volkomen en compleet onopgemerkt gebleven. Verder werden klachten genegeerd en gebagatelliseerd. De gemeente Houten en Eneco hielden vol, ondanks tientallen meldingen van belangenvertegenwoordiger Gigawiek, dat de overlast slechts een handje vol mensen betrof. De UU concludeerde dat het om meer dan 100 huishoudens gaat die (ernstige) overlast ondervinden. In 2017 deed de UU weer een onderzoek, om te constateren of de beleving van omwonenden veranderd was. De conclusie loog er wederom niet om: er was niets veranderd. Intussen heeft de gemeente Houten ook onderzoeken laten doen, door het door omwonenden vertrouwde bureau M+P, waaruit onomstotelijk bleek dat de geluidsoverlast én de bromtoon allebei rechtstreeks toe te schrijven waren aan de windmolens. Iets wat zowel de gemeente als Eneco tot diep in 2016 hardnekkig ontkenden. De geschiedenis blijft zich herhalen rondom Windpark Houten: du moment dat een onafhankelijke partij wordt gevraagd onderzoek te doen, dan blijkt er van alles mis te zijn. Maar als de gemeente of Eneco hun eigen partijen aandragen, dan is alles op en top in orde. Het is het gevecht van omwonenden en de wetenschap tegen Eneco, gemeente en hun duur betaalde hulptroepen. Inmiddels wachten we op de resultaten van het derde onder

zoek van de UU, wat in september 2018 al klaar had moeten zijn en wat nog niet gepubliceerd is. Ongetwijfeld staat er voor zowel de gemeente als Eneco slecht nieuws in, want anders had men al van de daken geschreeuwd dat alle dik in orde was. Zodra het rapport uit is, dan plaatsen we deze hier. Voordien moet u het doen met onze voorspellende blog.113 views0 comments

©2018 Stichting Gigawiek

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now